Ansökan om bidrag

Om du planerar ett samhällsnyttigt initiativ, projekt eller en annan aktivitet som på ett tydligt sätt bidrar till konkreta förbättringar i samhället, och som uppfyller våra kriterier, är du välkommen att ansöka om bidrag från Världsklass Uppsala.

OBS! Till skillnad mot stöd till evenemang och konferenser så får bidrag till samhällsnyttiga initiativ användas som del av grundfinansiering.


BEDÖMNINGSKRITERIER


Finansiering för ett samhällsnyttigt initiativ kan beviljas av nätverket Världsklass Uppsala under förutsättningen att samtliga skall-krav uppfylls.

Skall-krav

Du som ansöker ska:


Bör-krav

Initiativet bör också:


Ansökningsformulär

Fyll i nedanstående ansökan till oss när du planerar initiativets genomförande. 
Kom ihåg att bifoga din budget till oss. Klicka för att ladda ner:

Världsklass Uppsala kommer vid behov att ta kreditupplysning på sökande.
Observera! Bilagor utöver budget, tids- och aktivitetsplan kommer inte att ingå i bedömningsunderlaget.

Ansökningsformulär - Bidrag

 • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
 • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
 • För bidrag ska ansökan om finansiering avse minst 200 000 kr.
 • Beskriv vad gör ditt initiativ relevant och på vilket sätt det bidrar till samhällsnytta. Ange tydligt den primära nyttan. Beskriv också hur det bidrar initiativet till punkt 1–2 under ”Bör-kraven”.
 • Definiera den grupp av människor som ska gynnas av ditt initiativ, dvs. gruppen som du riktar dig till.
 • Beskriv de aktiviteter som ska genomföras i samband med ditt initiativ och motivera ditt upplägg och genomförande.
 • Beskriv vem eller vilka som ska planera, driva, genomföra och utvärdera initiativet samt roller och ansvar.
 • Beskriv om du ser risker eller utmaningar som gör att mål och syfte kan bli svårt eller omöjligt att uppnå samt vilka dessa är.
 • Beskriv hur initiativet ska:
  • 1. Spridas till målgruppen (format och kanalval)
  • 2. Spridas till intresserade som inte har möjlighet att delta fysiskt under och/eller efter.
  • 3. Spridas till andra viktiga intressenter, t ex. beslutsfattare, opinionsbildare eller viktiga aktörer inom näringsliv, idrott, kultur och offentlig sektor
  • 4. Säkerställa att nätverket Världsklass Uppsala exponeras på plattformar och andra format samt i vilken utsträckning det sker
 • Beskriv hur du ska
  • 1. utvärdera initiativet efter genomförandet.
  • 2. följa upp eventuellt mediegenomslag i digital och tryckt media.
 • Bifoga följande dokument tillsammans med din ansökan:
  • -Tids- och aktivitetsplan.
  • -Ekonomisk översikt med totalbudget. De budgetdelar som avser bidrag från Världsklass Uppsala ska vara noggrant och tydligt specificerade.
 • Dra filer hit eller
  Bifoga följande dokument tillsammans med din ansökan:
  • - Tids- och aktivitetsplan.
  • - Ekonomisk översikt med totalbudget. De budgetdelar som avser stöd från Världsklass Uppsala ska vara noggrant och tydligt specificerade.