Ansökan om stöd

Om du planerar en publik upplevelse, evenemang eller projekt som uppfyller våra kriterier är du välkommen att ansöka om stöd från Världsklass Uppsala. Ansökan ska vara oss tillhanda senast sex månader före genomförandet. Se våra deadlines för ansökan under 2020.

OBS! Vi ger inte stöd till grundfinansiering, utan till det som kan höja nivån på upplevelsen och ge extra höjd eller synlighet.


BEDÖMNINGSKRITERIER

Finansiellt stöd för evenemang och konferenser, nedan kallat ” arrangemang”, beviljas av nätverket Världsklass Uppsala under förutsättningen att samtliga skall-krav uppfylls.

Skall-krav

Du som ansöker ska:


Bör-krav

Ditt arrangemang bör också:


Ansökningsformulär

Fyll i nedanstående ansökan till oss senast sex månader innan evenemangets genomförande. 
Kom ihåg att bifoga din projektbudget. Klicka för att ladda ner:

Världsklass Uppsala kommer vid behov att ta kreditupplysning på sökande.
Observera! Bilagor utöver budget, tids- och aktivitetsplan kommer inte att ingå i bedömningsunderlaget.

Ansökningsformulär - stöd

 • Datumformat: MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
 • Beskriv vad som gör ditt arrangemang relevant och på vilket sätt det bidrar till punkt 1–2 under ”Bör-kraven”.
 • Definiera den grupp av människor som du vill ska ta del av ditt arrangemang, dvs. den grupp som du riktar dig till.
 • Beskriv de aktiviteter som ska genomföras i samband med arrangemanget och motivera ditt upplägg och genomförande.
 • Beskriv vem eller vilka som ska planera, driva, genomföra och utvärdera arrangemanget samt roller och ansvar.
 • Beskriv om du ser risker eller utmaningar som gör att mål och syfte kan bli svårt eller omöjligt att uppnå samt vilka dessa är.
 • Beskriv de åtgärder du ska genomföra utifrån ett hållbarhetsperspektiv. T ex: minskat miljöavtryck (det kan handla om att se över total miljöpåverkan och ha krav på leverantörer och partners att välja lösningar som belastar miljön så lite som möjligt). Social hållbarhet (goda arbetsförhållanden, jämställdhetsfaktorer, lika rättigheter, osv.)
 • Beskriv hur arrangemanget ska:
  • - marknadsföras för att nå målgruppen
  • - format och kanalval
  • - kommuniceras till intresserade som inte har möjlighet att delta fysiskt under och/eller efter genomförande
  • - spridas till andra viktiga intressenter, t ex. beslutsfattare, opinionskapare eller viktiga aktörer inom näringsliv, idrott, kultur och offentlig sektor
  • - säkerställa att nätverket Världsklass Uppsala exponeras på plattformar och andra format samt i vilken utsträckning det sker
 • Beskriv hur du ska
  • - utvärdera arrangemanget efter genomförandet.
  • - följa upp det mediegenomslaget av arrangemanget i digital och tryckt media.
 • Bifoga följande dokument tillsammans med din ansökan:
  • - Tids- och aktivitetsplan.
  • - Ekonomisk översikt med totalbudget. De budgetdelar som avser stöd från Världsklass Uppsala ska vara noggrant och tydligt specificerade.
 • Dra filer hit eller
  Bifoga följande dokument tillsammans med din ansökan:
  • - Tids- och aktivitetsplan.
  • - Ekonomisk översikt med totalbudget. De budgetdelar som avser stöd från Världsklass Uppsala ska vara noggrant och tydligt specificerade.