Om Världsklass

Verksamma företag och organisationer i Uppsala är alla beroende av stadens utveckling, attraktion och varumärke. Under 2008 träffades ledarna för några av Uppsalas starkaste organisationer och företag för att diskutera möjligheten till ett tätare samarbete. Syftet skulle vara att via kraftfulla profilerande evenemang och andra insatser stärka Uppsalas attraktionskraft och profil och samtidigt stärka parternas enskilda utveckling och varumärke. I mars 2009 etablerade man tillsammans nätverket Världsklass Uppsala och sedan dess har detta unika samarbete tillsammans lagt över 35 miljoner kronor i olika projekt och evenemang i Uppsala.

Världsklass Uppsala lade också grunden för Uppsala Health Summit, en vetenskaplig, internationell och årligt återkommande mötesplats för beslutsfattare, opinionsbildare och experter för samtal om hur man kan använda kunskap från forskning och innovationer för bättre hälsa och bättre vård.

Under 2014 la nätverket in en del av sitt kapital i ett sidoprojekt som man valde att kalla Öppna Uppsala.
Arrangörer av integreringsprojekt välkomnades att ansöka om stöd för att kunna genomföra satsningar för ett mer öppet och välkomnande Uppsala.


Vill du och ditt företag ingå i Världsklass Uppsala?

Nätverket Världsklass Uppsala har en inspirerande samarbetsmiljö som tillsammans med starka evenemang med tydlig profil stärker Uppsalas attraktionskraft.

Vi träffas under fem beslutsmöten per år och gör det vi kan tillsammans med evenemangsarrangörerna för att stärka de evenemang och insatser som i sin tur stärker Uppsalas varumärke.

Kontakta oss här.


Läs mer om vilka evenemang vi stöttat här