Stöttning

Uppsala Klimatvecka

Uppsala kommun, Destination Uppsala Annat

2018 fick Uppsala WWF:s utmärkelse som årets Globala klimatstad i konkurrens med stora städer från hela världen. Den viktigaste framgångsfaktorn till utmärkelsen är ett tydligt ledarskap för klimatarbetet där alla samhällets sektorer är representerade och samverkar med varandra. För att uppmärksamma klimatfrågan och Uppsalas framgångsrika arbete på området kommer det genomföras en klimatvecka 26 – 30 mars, med klimatfrågorna i fokus.