Stöttning

Invest in Green

Connect Uppsala, Uppsala Innovation Centre, STUNS Energi Vetenskap

Arrangörerna bakom Invest in Green vill främja svensk miljöteknik och också uppmärksamma att Uppsala arbetar aktivt för att uppnå de globala målen i Agenda 2030. Syftet med eventet är att hjälpa entreprenörer och investerare inom alla typer av miljötekniska innovationer att hitta varandra. Genom kunskap vill vi öka investeringarna i innovationer och bolag som bidrar till att vi uppnår målen i Agenda 2030. Invest in Green äger rum 29 oktober 2019.

Green Investment Day 2019

Sustainability InnoCenter Ekonomisk förening Vetenskap

23 november

Uppsala Innovation Day

Relation och Uppsala Innovation Centre Vetenskap

Uppsala Innovation Day genomförs för första gången den 5 september 2019 och ersätter Relationsdagen, UIC-dagen och Uppsala tar Ansvar. Årets tema på träffen är hållbart entreprenörskap där Uppsalainnovationer och innovatörer som bidrar till ett mer hållbart samhälle kommer lyftas fram.

String Math 2019 (Public lecture)

Uppsala universitet Vetenskap

Under 1-5 juli arrangerar vi den årliga internationella vetenskapliga konferensen ”String Math 2019” i strängteori vid Uppsala Universitet. I samband med detta kommer två prominenta talare: Cumrun Vafa (fysiker) samt Edward Frenkel (matematiker samt författare till en ”NY Times bestseller” om matematik) att ge publika populärvetenskapliga seminarier lördagen den 6:e juli i universitetsaulan.

Uppsala SciFest

Uppsala universitet Vetenskap

SciFest är en vetenskapsfestival 7-9 mars som riktar sig mot främst barn och unga. SciFests syfte är att väcka nyfikenhet och intresse för vetenskap hos barn och unga, synliggöra verksamhet som pågår i Uppsala med omnejd samt på sikt leda till ökad rekrytering till högre studier.