Världsklass Uppsala – skillnad genom ekonomiskt bidrag

Vad är Världsklass Uppsala? Vi är ett tjugotal av Uppsalas ledande organisationer och företag som ser stadens otroliga potential. Vi strävar mot att stärka Uppsalas varumärke och attraktionskraft genom att dela ut ekonomiska bidrag och stöd till lovande projekt som sätter staden på kartan och gör skillnad i samhället.


40+ miljoner kronor i ekonomiska stöd

2008 träffades medlemmarna i Världsklass Uppsala för att tillsammans samarbeta och skapa något samhällsberikande. 2009 grundades nätverket officiellt och resten är, som man brukar säga, historia. Elva år senare har vi stöttat olika projekt med över 40 miljoner kronor, fördelat på omkring 200 arrangemang och projekt som ger eko både nationellt och ute i världen. Alla projekt vi beviljat ekonomiska stöd skapar tillsammans framtidstro, gemenskap och stolthet för Uppsala som stad. Sedan 2020 vi stödjer vi också initiativ och projekt som på konkreta sätt bidrar till samhällsnytta.


200+ arrangemang senare

Kanske har du hört talas om Uppsala Health Summit? UHS är ett exempel på ett årligt mötestillfälle som grundats och möjliggjorts av Världsklass Uppsala. Vi är mycket stolta över att stå bakom denna vetenskapliga och internationellt omfamnade mässa för beslutsfattare, opinionsbildare och experter, där samtalet fokuserar på hur man kan använda kunskap från forskning och innovationer för att uppnå en bättre hälsa och vård.


För ett öppet Uppsala

Vi brinner särskilt för initiativ som gagnar samhället och öppnar dess dörrar för fler. År 2014 tog vi beslutet att placera delar av det gemensamma kapitalet i sidoprojektet Öppna Uppsala. Vi ville uppmuntra arrangörer och initiativtagare till olika integrationsprojekt att ansöka om stöd för att kunna genomföra satsningar för ett mer öppet och välkomnande Uppsala. 

Från och med 2020 har vi även tilldelat ekonomiska bidrag till initiativ och projekt som på ett tydligt sätt bidrar till samhällsnytta. Vi gör också utlysningar med varierande inriktningar, inte minst med anledning av covid-19, för att kunna hjälpa till där det behövs som mest.


För en bättre värld

Vi är övertygade om att vi kan vara med och bidra till lösningar på de stora globala utmaningarna. Vi har därför inom nätverket valt att arbeta fokuserat med några av de globala målen i Agenda 2030. Du som söker bidrag eller stöd från oss har en viktig del i detta arbete. Läs mer här.

Läs mer om de evenemang och initiativ som har fått stöd eller bidrag.


Vill du skapa något bra? Tillsammans kan vi skapa något i världsklass.

Sök ekonomiskt bidrag eller stöd till ditt projekt!