Utlysningar

Världsklass Uppsala vill styra sina ekonomiska medel till projekt som verkligen gör skillnad vid rätt tidpunkt. En utlysning innebär att en en pott med finansiellt stöd blir tillgänglig att söka för initiativ och projekt inom vissa bestämda teman, inom en viss tid och på särskilda grunder.

Utlysningarna formuleras utifrån rådande förutsättningar och aktuella behov.

Vi har för tillfället ingen pågående utlysning.