Utlysningar

Världsklass Uppsala vill styra sina ekonomiska medel till projekt som verkligen gör skillnad vid rätt tidpunkt. En utlysning innebär att en summa från Världsklass Uppsala blir tillgänglig att söka för vissa bestämda teman, inom en viss tid och på särskilda grunder. Utlysningarna formuleras utifrån rådande förutsättningar och aktuella behov.


PÅGÅENDE UTLYSNING: COVID-19

Vi tar löpande emot ansökningar om medel kopplat till pågående utlysning.

Coronapandemin har vänt upp och ner på hela vår tillvaro. Med anledning av den rådande utvecklingen har Världsklass Uppsala beslutat att öppna en utlysning kring ämnet. För tillfället beviljar vi finansiering för projekt eller initiativ som hjälper utsatta personer, företag och organisationer i Uppsala som drabbats negativt till följd av covid-19. Inom utlysningen finansierar Världsklass Uppsala insatser med miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv. Dessa ska bidra till att dämpa utbredningen och effekterna av pandemin på lokal nivå. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället står inför. 

Bedömningskriterier
Medel beviljas av nätverket Världsklass Uppsala under förutsättningen att samtliga skall-krav inom utlysningen uppfylls. Ansökan ska utgå från de behoven som uppstår på grund av covid-19.

Världsklass Uppsala kommer vid behov att ta kreditupplysning på sökande.

Observera! Bilagor utöver budget, tids- och aktivitetsplan kommer inte att ingå i bedömningsunderlaget.

Skall-krav
Du som ansöker ska:


Ansökningsformulär

Fyll i nedanstående ansökan till oss och kom ihåg att bifoga din budget till oss.

Ansökningsformulär - Utlysning

 • Beskriv hur ditt projekt eller initiativ på ett tydligt sätt bidrar till att dämpa utbredningen och effekterna av pandemin på främst lokal nivå. Samt hur det möter aktuella och relevanta behov och/eller skapa möjligheter och/eller lösa problem och utmaningar kopplade till covid-19.
 • Definiera den grupp av människor som ska gynnas av ditt projekt/initiativ, dvs. vem du riktar dig till.
 • Beskriv de aktiviteter som ska genomföras i samband med ditt projekt/initiativ och motivera ditt upplägg och genomförande.
 • Beskriv vem eller vilka som ska planera, driva, genomföra och utvärdera projektet/initiativet samt roller och ansvar.
 • Beskriv om du ser risker eller utmaningar som gör att mål och syfte kan bli svårt eller omöjligt att uppnå samt vilka dessa är.
 • Beskriv de åtgärder du ska genomföra utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 1. Vad gör du för åtgärder som leder till att minska miljöavtryck (ex. att se över den totala miljöpåverkan och ha krav på leverantörer/partners att välja lösningar som belastar miljön så lite som möjligt)? 2. Vad gör du för åtgärder kopplat till social hållbarhet (goda arbetsförhållanden, jämställdhetsfaktorer, lika rättigheter, osv.)?
 • Beskriv hur projektet/initiativet ska:
  • 1. spridas till målgruppen (format och kanalval)
  • 2. spridas till intresserade som inte har möjlighet att delta fysiskt under och/eller efter.
  • 3. spridas till andra viktiga intressenter, t ex. beslutsfattare, opinionsbildare eller viktiga aktörer inom näringsliv, idrott, kultur och offentlig sektor
 • Beskriv hur du ska
  • 1. utvärdera projektet/initiativet efter genomförandet.
  • 2. följa upp eventuellt mediegenomslag i digital och tryckt media.
 • Bifoga följande dokument tillsammans med din ansökan:
  • -Tids- och aktivitetsplan.
  • -Ekonomisk översikt med totalbudget. De budgetdelar som avser bidrag från Världsklass Uppsala ska vara noggrant och tydligt specificerade.
 • Dra filer hit eller
   Bifoga följande dokument tillsammans med din ansökan:
   • - Tids- och aktivitetsplan.
   • - Ekonomisk översikt med totalbudget. De budgetdelar som avser stöd från Världsklass Uppsala ska vara noggrant och tydligt specificerade.

  Vill du skapa något bra? Tillsammans kan vi skapa något i världsklass.

  Svara på våra utlysningar!