Kontakt

Vill ni som företag ingå i Världsklass Uppsala?

Nätverket Världsklass Uppsala har en inspirerande samarbetsmiljö som tillsammans med kraftfulla evenemang stärker Uppsalas attraktionskraft och profil.

Kontakta oss även vid andra frågor genom att fylla i formuläret.

Kontakt