Ansökan för ett samhällsnyttigt initiativ

Världsklass Uppsala stöttar samhällsnyttiga initiativ som på ett tydligt vis bidrar till konkreta förbättringar i samhället och ett bättre Uppsala. För att hitta samhällsnyttiga initiativ arbetar vi uppsökande och med omvärldsbevakning. Vi tar också emot tips och förslag från privatpersoner och organisationer.


Bedömningskriterier

Finansiering för ett samhällsnyttigt initiativ kan beviljas av nätverket Världsklass Uppsala under förutsättningen att samtliga krav uppfylls. Världsklass Uppsala stöttar endast initiativ och projekt som på ett tydligt sätt bidrar till samhällsnytta och inte endast nytta för enskild person. Initiativet måste respektera alla människors lika värde, sexuella läggning, etniska tillhörighet, hudfärg, politiska uppfattning, religiösa uppfattning och sociala ställning.

Initiativet ska:

Initiativet bör också:

Initiativet kan inte:


Ansökan

Är du delaktig i eller vet du något initiativ i Uppsala som bidrar till ökad trygghet, integration, hållbarhet eller hälsa och uppfyller våra bedömningskriterier? För att ansöka, skicka in en sammanfattning till oss genom vårt kontaktformulär. Vi läser sammanfattningen, beslutar därefter om vi önskar få in en ansökan i sin helhet och skickar i så fall ut ett ansökningsformulär till er. Därefter beviljas eller avslås er ansökan.

Ansökningar behandlas inte löpande. Läs mer om våra ansökningstider här.

Sammanfattningen ska innefatta: