Ansökan för ett samhällsnyttigt initiativ

Världsklass Uppsala stöttar samhällsnyttiga initiativ som tydligt bidrar till konkreta förbättringar i samhället och ett bättre Uppsala.

För att hitta samhällsnyttiga initiativ arbetar vi uppsökande och med omvärldsbevakning. Vi tar också emot tips och förslag från privatpersoner och organisationer. Är du delaktig i eller vet du något initiativ i Uppsala som bidrar till ökad trygghet, integration, hållbarhet eller hälsa och uppfyller våra bedömningskriterier? För att ansöka, skicka in en sammanfattning till oss genom vårt kontaktformulär nedan. Sammanfattningen ska innefatta:

Utifrån sammanfattningen beslutas huruvida en ansökan i sin helhet bör skickas in, och i vid sådana fall skickas ett ansökningsformulär ut via mail tillsammans med deadline för ansökan. Därefter beviljas eller avslås ansökan under nätverkets närmast beslutsmöte. Här kan du läsa mer om processen för ansökan och se våra ansökningsperioder för 2024.


Bedömningskriterier

Bidrag till ett samhällsnyttigt initiativ kan beviljas av nätverket Världsklass Uppsala under förutsättningen att samtliga nedanstående ska-krav uppfylls.

Världsklass Uppsala stöttar endast initiativ och projekt som på ett tydligt sätt bidrar till samhällsnytta och inte endast nytta för enskild person. Initiativet måste respektera alla människors lika värde, sexuella läggning, etniska tillhörighet, hudfärg, politiska uppfattning, religiösa uppfattning och sociala ställning.

Initiativtagaren ska:

Initiativet bör:

Initiativet får inte innefatta produktion av produkter som ska säljas, hyras ut eller på något annat sätt generera vinst eller tilldelas privatpersoner.