Om Världsklass Uppsala

Världsklass Uppsala är ett nätverk av ett tjugotal av Uppsalas ledande organisationer och företag. Vi stärker tillsammans Uppsalas varumärke och attraktionskraft genom att dela ut ekonomiska bidrag och stöd till lovande projekt som sätter staden på kartan och gör skillnad i samhället.

Vi är Världsklass Uppsala: Advokatfirman Lindahl, Agenda Advokatbyrå, Akademiska hus, Atrium Ljungberg, Bjerking, Castellum, Cytiva, Destination Uppsala, Fresenius Kabi, Galderma, Handelsbanken Uppsala, Länsförsäkringar Uppsala, SLU, Thermo Fisher, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Region Uppsala, Rosendal Fastigheter, Vasakronan och Vattenfall.


Närmare 50 miljoner kronor i ekonomiska stöd

Medlemmarna i nätverket Världsklass Uppsala träffades 2008 för att börja samarbeta och skapa något samhällsberikande. 2009 grundades nätverket officiellt och resten är, som man brukar säga, historia. Mer än tio år senare har vi stöttat olika projekt med närmare 50 miljoner kronor, fördelat på omkring 200 arrangemang och projekt som ger eko både nationellt och ute i världen. Alla projekt vi beviljat ekonomiska stöd skapar tillsammans framtidstro, gemenskap och stolthet för Uppsala som stad. Sedan 2020 vi stödjer vi också initiativ och projekt som på konkreta sätt bidrar till samhällsnytta.


Fler än 200 arrangemang sedan start

Kanske har du hört talas om Uppsala Health Summit? UHS är ett exempel på ett årligt mötestillfälle som grundats och möjliggjorts av Världsklass Uppsala. Vi är mycket stolta över att stå bakom denna vetenskapliga och internationellt omfamnade mässa för beslutsfattare, opinionsbildare och experter, där samtalet fokuserar på hur man kan använda kunskap från forskning och innovationer för att uppnå en bättre hälsa och vård.


För ett öppet Uppsala

Vi brinner särskilt för initiativ som gagnar samhället och öppnar dess dörrar för fler. År 2014 tog vi beslutet att placera delar av det gemensamma kapitalet i sidoprojektet Öppna Uppsala. Vi ville uppmuntra arrangörer och initiativtagare till olika integrationsprojekt att ansöka om stöd för att kunna genomföra satsningar för ett mer öppet och välkomnande Uppsala. 

Från och med 2020 har vi även tilldelat ekonomiska bidrag till initiativ och projekt som på ett tydligt sätt bidrar till samhällsnytta. Vi gör också utlysningar med varierande inriktningar, inte minst med anledning av covid-19, för att kunna hjälpa till där det behövs som mest.


Kriterier för hållbarhet

Agenda 2030 är en handlingsplan för förändring mot ett hållbart samhälle. Näringslivet har en central roll i arbetet för att nå de globala målen i den agendan. Oavsett hur stor eller liten en verksamhet är och oavsett bransch kan alla vara med och bidra. Världsklass Uppsala har valt att arbeta fokuserat med fyra av de globala målen i Agenda 2030.  I våra kriterier framgår det hur ni i ditt arbete och genomförande förväntas göra för att vi tillsammans ska bidra till de globala målen.


Vill du skapa något bra? Tillsammans kan vi skapa något i världsklass.