Om Världsklass Uppsala

Världsklass Uppsala består av ett tjugotal av Uppsalas ledande organisationer och företag som med gemensam kraft vill göra konkret skillnad ‒ för oss som lever och verkar i Uppsala. Och för människor som vill komma hit och utvecklas med oss.

Tillsammans vill vi bidra till att stärka Uppsalas varumärke och attraktionskraft. Och därför delar vi gemensamt vi ut ekonomiska stöd till arrangemang som sätter staden på kartan och bidrag till initiativ som gör skillnad i samhället.

Vi är Världsklass Uppsala:

Advokatfirman Lindahl, Agenda Advokatbyrå, Akademiska hus, Atrium Ljungberg, Bjerking, Castellum, Cytiva, Destination Uppsala, Fresenius Kabi, Galderma, Handelsbanken Uppsala, Länsförsäkringar Uppsala, SLU, Thermo Fisher, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Region Uppsala, Rosendal Fastigheter, Vasakronan och Vattenfall.


Närmare 50 miljoner kronor i ekonomiska stöd

Majoriteten av medlemmarna i nätverket Världsklass Uppsala träffades redan 2008 för att börja samarbeta och skapa något samhällsberikande. 2009 grundades nätverket officiellt och resten är, som man brukar säga, historia. Snart 15 år senare har vi stöttat olika projekt med närmare 50 miljoner kronor, fördelat på omkring 200 arrangemang och projekt som ger eko både nationellt och ute i världen. Alla projekt vi beviljat ekonomiska stöd skapar tillsammans framtidstro, gemenskap och stolthet för Uppsala som stad. Sedan 2020 vi stödjer vi också initiativ och projekt som på konkreta sätt bidrar till samhällsnytta.


Egna projekt och initiativ

Kanske har du hört talas om Uppsala Health Summit (UHS)? Det är ett årligt mötestillfälle som grundats och möjliggjorts av vårt nätverk. Vi är mycket stolta över att fortsatt stödja denna vetenskapliga och internationellt omfamnade mässa för beslutsfattare, opinionsbildare och experter, där samtalet fokuserar på hur man kan använda kunskap från forskning och innovationer för att uppnå en bättre hälsa och vård.

Vi brinner särskilt för initiativ som gagnar samhället och öppnar dess dörrar för fler. År 2014 tog vi beslutet att placera delar av det gemensamma kapitalet i sidoprojektet Öppna Uppsala, för att uppmuntra arrangörer och initiativtagare till integrationsprojekt att ansöka om stöd för satsningar som bidragit till ett mer öppet och välkomnande Uppsala.

Under 2020–2021 hade vi också en utlysning med anledning av covid-19, för att kunna stötta organisationer och initiativtagare som genom olika projekt ville hjälpa till där det behövs som mest.


Tillsammans för hållbarhet

Agenda 2030 är en handlingsplan för förändring mot ett hållbart samhälle. Näringslivet har en central roll i arbetet för att nå de globala målen i den agendan och alla, oavsett bransch eller storlek, kan vara med och bidra. Vi har valt att arbeta med fyra av de globala målen i Agenda 2030 och i våra kriterier för ansökan om stöd framgår det hur du i ditt arbete och genomförande förväntas göra det du kan för att vi tillsammans ska bidra till de globala målen.


Vill du skapa något bra? Tillsammans kan vi skapa något i världsklass.