Söka pengar till projekt – så går det till

Intresserad av att söka pengar till ditt projekt? Det glädjer oss! Här finns all information du behöver om hur processen går till.

Du kan ansöka om medel fem gånger om året och gör det via ett digitalt formulär på vår webbplats. Avgör inledningsvis vilken kategori du vill göra din ansökan inom:

– Evenemang och konferenser
– Samhällsnyttiga initiativ
– Utlysningar

När vi fått in din ansökan om bidrag utvärderar i ett första skede nätverkets projektledare den utifrån ett antal kriterier som skiljer sig åt mellan kategorierna. Krav på inriktning, hållbarhet, innehåll och kännedom utgör några av de generella bedömningskriterierna. För att beviljas stöd eller bidrag måste ett flertal kriterier uppfyllas.


Evenemang och konferenser

Världsklass Uppsala anser att evenemang och konferenser stärker Uppsalas attraktionskraft. Därför ger vi ekonomiska bidrag till sådana typer av arrangemang, dock under vissa villkor. 

Stödet får exempelvis aldrig vara en del av den grundläggande finansieringen, utan är avsett för att bidra till att evenemanget kan marknadsföra sig och ta det extra kvalitetssteget. Det är ett krav att ansökan också innehåller en projektbudget där det tydligt framgår hur stödet från Världsklass Uppsala kommer att användas. Senast sex månader innan eventet ska arrangeras måste vi erhålla din ansökan.


Samhällsnyttiga initiativ

Vill du förverkliga ett samhällsnyttigt initiativ som på ett tydligt vis bidrar till konkreta förbättringar i samhället och ett bättre Uppsala? Sök pengar till ditt projekt av oss! Detta stöd får utgöra projektets grundfinansiering och någon angiven ansökningstid saknas, utöver nätverkets deadlines nedan. 


Utlysningar 

Världsklass Uppsala vill styra sina ekonomiska medel till projekt som verkligen gör skillnad vid rätt tidpunkt. En utlysning innebär att en summa från Världsklass Uppsala blir tillgänglig att söka för vissa teman, inom en viss tid och på särskilda grunder. Utlysningarna formuleras utifrån rådande förutsättningar och aktuella behov. För tillfället beviljas finansiering för projekt eller initiativ som hjälper utsatta personer, företag och organisationer i Uppsala som drabbats negativt till följd av covid-19. 


Så hanteras din ansökan

Din godkända ansökan bereds sedan som en möteshandling och skickas till utvalda representanter inom Världsklass Uppsala inför nätverkets gemensamma beslutsmöten. Beslutsmöten sker fem gånger per år där vi tillsammans bestämmer vilka sökanden som beviljats stöd eller bidrag samt vilka summor som kommer att betalas ut. 

Dagen efter beslutsmötet skickas ett skriftligt beslut till de arrangörer som har beviljats medel samt den summa som stödet eller bidraget avser. Ansökanden som inte beviljas medel får också ett skriftligt beslut om avslag. Beviljade bidrag till samhällsnyttiga initiativ betalas ut i samband med beslutet medan stöd till arrangemang betalas ut efter genomförandet. 

Ansökanden som beviljats medel ska efter genomförandet göra en skriftlig uppföljning utifrån ett frågeformulär som tydligt redovisar hur stöd eller bidrag har använts och fördelats för att skapa önskad effekt. Även underlag i form av kvitton och fakturor begärs in i samband med uppföljningen. Uppföljningar godkänns av projektledaren.


Deadlines för stöd och bidrag under 2021

– Måndag 25 januari
– Måndag 5 april
– Tisdag 25 maj
–Tisdag 17 augusti
– Tisdag 26 oktober


Vill du skapa något bra? Tillsammans kan vi skapa något i världsklass.

Sök pengar till ditt projekt redan idag!