Ansök om stöd

Vill du skapa något bra? Tillsammans kan vi skapa något i världsklass.

Här hittar du all information du behöver för att ansöka om bidrag eller stöd från Världsklass Uppsala samt hur processen går till. Du kan ansöka om medel vid ett flertal angivna tillfällen på året.


Så hanteras din ansökan

När vi fått in din ansökan utvärderas den i ett första skede av nätverkets projektledare utifrån ett satta antal kriterier som skiljer sig åt mellan de olika kategorierna. Krav på inriktning, hållbarhet, innehåll och kännedom utgör några av de generella bedömningskriterierna. För att beviljas stöd eller bidrag måste ett flertal av dessa kriterier uppfyllas.

Din godkända ansökan bereds sedan som en möteshandling och skickas till utvalda representanter inom Världsklass Uppsala inför nätverkets gemensamma beslutsmöten. Beslutsmöten sker fem gånger per år där medlemmarna i nätverket tillsammans bestämmer vilka sökanden som beviljats stöd eller bidrag samt vilka summor som kommer att betalas ut. 

Dagen efter beslutsmötet skickas ett skriftligt beslut till de arrangörer som har beviljats medel samt den summa som stödet eller bidraget avser. Ansökanden som inte beviljas medel får också ett skriftligt beslut om avslag. Beviljade bidrag till samhällsnyttiga initiativ betalas ut i samband med beslutet medan stöd till arrangemang betalas ut efter genomförandet. 

Ansökanden som beviljats medel ska efter genomförandet göra en skriftlig uppföljning utifrån ett frågeformulär som tydligt redovisar hur stöd eller bidrag har använts och fördelats för att skapa önskad effekt. Även underlag i form av kvitton och fakturor begärs in i samband med uppföljningen. Uppföljningar godkänns av projektledaren.


Ansökningstider

Deadlines för stöd och bidrag under 2024

Om ansökan skickas in samma dag som deadline är så finns inget utrymme för justeringar eller kompletteringar i det fall något skulle saknas. Vill du säkerställa eventuell feedback på din ansökan behöver den vara oss tillhanda minst två vardagar innan deadline.