Söka pengar till ditt projekt – så går det till

Är du intresserad av att söka stöd eller bidrag till ditt projekt? Det glädjer oss! Här hittar du all information du behöver om hur processen går till. Du kan ansöka om medel vid ett flertal angivna tillfällen på året, och gör det via ett digitalt formulär på vår webbplats.

Deadlines för ansökan 2021
Tisdag 26 oktober

Avgör inledningsvis vilken kategori du vill göra din ansökan inom:
Evenemang och konferenser
Samhällsnyttiga initiativ
Utlysningar

När vi fått in din ansökan utvärderas den i ett första skede av nätverkets projektledare utifrån ett satta antal kriterier som skiljer sig åt mellan de olika kategorierna. Krav på inriktning, hållbarhet, innehåll och kännedom utgör några av de generella bedömningskriterierna. För att beviljas stöd eller bidrag måste ett flertal av dessa kriterier uppfyllas.


Evenemang och konferenser

Världsklass Uppsala anser att evenemang och konferenser stärker Uppsalas attraktionskraft. Därför ger vi ekonomiska bidrag till sådana typer av arrangemang, dock under vissa villkor. 

Stödet får exempelvis aldrig vara en del av den grundläggande finansieringen, utan är avsett för att bidra till att evenemanget kan marknadsföra sig och kunna ta extra kvalitetssteg. Det är ett krav att ansökan också innehåller en projektbudget där det tydligt framgår hur stödet från Världsklass Uppsala kommer att användas. Senast sex månader innan eventet ska arrangeras måste vi erhålla din ansökan.


Samhällsnyttiga initiativ

Vill du förverkliga ett samhällsnyttigt initiativ som på ett tydligt vis bidrar till konkreta förbättringar i samhället och ett bättre Uppsala? Sök pengar till ditt projekt av oss! Detta stöd får utgöra projektets grundfinansiering och någon angiven ansökningstid saknas, utöver nätverkets deadlines. 


Utlysningar 

Världsklass Uppsala vill styra sina ekonomiska medel till projekt som verkligen gör skillnad vid rätt tidpunkt. En utlysning innebär att en summa från Världsklass Uppsala blir tillgänglig att söka för vissa teman, inom en viss tid och på särskilda grunder. Utlysningarna formuleras utifrån rådande förutsättningar och aktuella behov. För tillfället beviljas finansiering för projekt eller initiativ som hjälper utsatta personer, företag och organisationer i Uppsala som drabbats negativt till följd av covid-19


Så hanteras din ansökan

Din godkända ansökan bereds sedan som en möteshandling och skickas till utvalda representanter inom Världsklass Uppsala inför nätverkets gemensamma beslutsmöten. Beslutsmöten sker fem gånger per år där vi tillsammans bestämmer vilka sökanden som beviljats stöd eller bidrag samt vilka summor som kommer att betalas ut. 

Dagen efter beslutsmötet skickas ett skriftligt beslut till de arrangörer som har beviljats medel samt den summa som stödet eller bidraget avser. Ansökanden som inte beviljas medel får också ett skriftligt beslut om avslag. Beviljade bidrag till samhällsnyttiga initiativ betalas ut i samband med beslutet medan stöd till arrangemang betalas ut efter genomförandet. 

Ansökanden som beviljats medel ska efter genomförandet göra en skriftlig uppföljning utifrån ett frågeformulär som tydligt redovisar hur stöd eller bidrag har använts och fördelats för att skapa önskad effekt. Även underlag i form av kvitton och fakturor begärs in i samband med uppföljningen. Uppföljningar godkänns av projektledaren.Vill du skapa något bra? Tillsammans kan vi skapa något i världsklass.

Ansök om medel till ditt projekt redan idag!