Världsklass Uppsala


Vi vill vara med och lyfta ditt arrangemang.“Du är en engagerad arrangör som vill genomföra evenemang av hög kvalitet och göra bra saker för Uppsala.
Det här delar du med oss.


Under de senaste tio åren har nätverket Världsklass Uppsala stöttat mer än 150 evenemang med över 35 miljoner kronor. Vi är ett unikt samarbete mellan ett antal företag, Uppsala kommun, Region Uppsala och Uppsalas båda universitet. Vi stöttar arrangemang inom vetenskap, sport och kultur som stärker Uppsalas attraktionskraft och varumärke, nationellt såväl som internationellt.

Har du något intressant på gång? Välkommen att ansöka om stöd.