Världsklass Uppsala


Låt Världsklass Uppsala vara med och lyfta ditt arrangemang!Du är intresserad, engagerad och en arrangör av rang. Du vill göra evenemang av hög kvalitet och du vill göra bra saker för Uppsala. Det här delar du med oss.


Under de senaste tio åren har nätverket Världsklass Uppsala stöttat mer än 150 evenemang med över 35 miljoner kronor.

Världsklass Uppsala är ett unikt samarbete mellan ett antal företag, Uppsala kommun, Region Uppsala och Uppsalas båda universitet. Vi stöttar arrangemang inom vetenskap, sport och kultur som stärker Uppsalas attraktionskraft och varumärke, nationellt såväl som internationellt.

Har du något intressant på gång? Ansök i sådana fall om medel hos oss.