Världsklass Uppsala

Vårt nätverk består av medlemmar från några av Uppsalas viktigaste företag och organisationer, vi vet att vi tillsammans kan göra skillnad för oss som lever och verkar i Uppsala och för människor som vill komma hit och utvecklas med oss.

Genom stöd till evenemang och konferenser samt olika samhällsnyttiga initiativ skapar vi förutsättningar för inspirerande och engagerande mötesplatser och sammanhang där människor och organisationer kan sprida kunskap och utvecklas. Vi tror att det kan överbrygga klyftor och stark framtidstro, gemenskap och stolthet för Uppsala.


“Du vill skapa något bra.
Tillsammans kan vi skapa något i världsklass.
Ansök om ekonomiskt stöd från oss.


Nätverket Världsklass Uppsala består av ett tjugotal medlemmar från några av Uppsalas ledande organisationer och företag. Med gemensam kraft vill vi göra skillnad för oss som lever och verkar i Uppsala, och i över elva år har man fördelat nästan 40 miljoner kronor till snart 200 olika arrangemang. Från och med år 2020 ger vårt nätverk utöver stöd till evenemang och konferenser, också bidrag till olika typer av samhällsnyttiga initiativ.

Har du något intressant på gång?
Välkommen att ansöka om stöd eller bidrag från oss.