Sök bidrag till ditt projekt!


Det krävs resurser för att skapa något utöver det vanliga. Vårt nätverk Världsklass Uppsala består av ett tjugotal av stadens ledande organisationer och företag som med gemensam kraft vill göra konkret skillnad – för oss som lever och verkar i Uppsala. Och för människor som vill komma hit och utvecklas med oss.

Under elva års tid har vi haft glädjen att dela ut finansiellt stöd till arrangemang som sätter Uppsala på kartan. Över 40 miljoner kronor, fördelat på ca 200 arrangemang. Arrangemang som ger eko både nationellt och ute i världen. Sedan 2020 stödjer vi också samhällsnyttiga initiativ. Syftet är att skapa framtidstro, gemenskap och stolthet för Uppsala.


Du vill skapa något bra.
Tillsammans kan vi skapa något i världsklass.
Ansök om ekonomiskt stöd eller bidrag från oss.


Välkommen att söka om medel till ditt projekt. Oavsett om du har ett evenemang eller en konferens som sätter Uppsala på kartan, eller ett initiativ som på ett tydligt sätt bidrar till konkreta förbättringar i samhället, kan du ansöka om bidrag eller ekonomiskt stöd från oss. Varje år erhåller upp mot 20 projekt mellan 50 000 – 500 000 kronor för att kunna förverkliga sina visioner.

Gör som Uppsala stadsmission, Uppsala Kvinnojour, O-ringen, Uppsala Klimatvecka och många fler – gör verklighet av dina visioner och sök bidrag eller stöd från oss till ditt projekt!


Hur ansöker jag om bidrag eller stöd?

Din ansökan skickar du in via ett digitalt formulär på vår webbplats. Avgör vilken kategori som ditt projekt stämmer in på:

– Evenemang och konferenser (stöd)
– Samhällsnyttiga initiativ (bidrag)
– Utlysningar

När vi fått in din ansökan utvärderar vi den utifrån ett antal kriterier som skiljer sig åt mellan kategorierna. Krav på inriktning, hållbarhet, innehåll och kännedom utgör några av bedömningskriterierna. Senast sex månader innan genomförandet måste vi erhålla din ansökan.

Läs mer om hur du ansöker och vad som krävs.


Kommande deadlines för stöd och bidrag

Onsdag 12 januari, 2022


Vill du skapa något bra? Tillsammans kan vi skapa något i världsklass.

Sök bidrag eller stöd till ditt projekt redan idag!