Ansökan för evenemang och konferenser

Vi i Världsklass Uppsala är säkra på att evenemang och möten stärker Uppsalas attraktionskraft. Därför ger vi ekonomiskt stöd till olika arrangemang som bidrar till att sätta Uppsala på kartan. På sidan “Vi har fått stöd” hittar du flera exempel på uppskattade arrangemang som erhållit stöd från oss.


Bedömningskriterier

Ekonomiskt stöd till evenemang och konferenser, nedan kallat ”arrangemang”, beviljas av Världsklass Uppsala under förutsättningen att samtliga ska-krav uppfylls.

Du som ansöker ska:

Ditt arrangemang bör också:


Ansökan

Vi har nyligen bytt ansökningsförfarande, för att göra det enklare för dig som vill ansöka om medel från oss. Första gången du ansöker via det nya systemet behöver du registrera ett konto innan du kan lägga in din ansökan.