Deadlines för stöd och bidrag under 2021

Välkommen att ansöka om bidrag eller ekonomiskt stöd från Världsklass Uppsala. Våra deadlines för ansökan under 2021 är:

Måndag 25 januari

Måndag  5 april

Tisdag 25 maj

Tisdag 17 augusti

Tisdag 26 oktober

För att vi ska bevilja dig medel för ditt arrangemang eller samhällsnyttiga initiativ måste det uppfylla våra kriterier. För mer information om hur våra stöd, bidrag och kriterier samt hur du ansöker finns under “Ansökan”.