Fler beviljade stöd och bidrag

Vårt nätverk vill göra konkret skillnad för oss som lever och verkar i Uppsala. Det gör vi främst genom att ge bidrag till olika samhällsnyttiga initiativ, stötta betydelsefulla evenemang och konferenser samt dela ut ekonomiska medel via utlysningar på olika teman. För mer information om Världsklass Uppsala besök www.världsklassuppsala.se.

I samband med vårt senaste beslutsmöte har vi beviljat stöd och bidrag till följande ansökningar:

Uppsala blåsarsymfoniker och Orphei drängar med stöd om 150 000 kr för uppsättningen av Last Flower of Autumn, som kommer att framföras på Uppsala Konsert & Kongress den 9 april 2022. 

• Uppsala kommun, Uppsala universitet, SLU, Region Uppsala och Uppsala Handelskammare med stöd om 350 000 kr för deras arbete med Talangattraktion. Detta arbete syftar till att locka och välkomna internationella talanger och få dem och deras familjer att trivas i regionen på lång sikt.

Upsala IF Friidott med stöd om 250 000 kr för Internationell Stavhoppsgala som äger rum under 2022.

• Föreningen Tillsammans med Själ & Hjärta med bidrag om 120 000 kr till matkuponger för att hjälpa de hemlösa i Uppsala.

Sirius Innebandy med bidrag om 50 000 kr för arbetet med projektet Idrott för Alla.

Uppsala konstnärsklubb med bidrag om 100 000 kr för deras mobila salong som under sommaren ska hjälpa unga konstnärer att nå ut till sin publik.