Nordenkampen 2021 får stöd av Världsklass Uppsala

Världsklass Uppsala har under det senaste beslutsmötet bestämt att bevilja stöd till idrottsevenemanget Nordenkampen 2021. Det är en friidrottslandskamp mellan Sverige, Norge, Finland och Danmark/Island (gemensamt lag). Tävlingen har funnits i den här tappningen sedan 2011 och har tidigare arrangerats i Uppsala under 2018.

Nordenkampen 2021 har beviljats 170 000 kr.