Samariterhemmet beviljas en halv miljon kronor.

Sedan starten på 2020 ger vi bidrag till olika samhällsnyttiga initiativ. I förra veckan beslutade nätverket att bevilja en halv miljon kronor till Samariterhemmet i Uppsala. Tillskottet ska användas till att utöka verksamhetens samtalsmottagning och stöd till äldre för att förebygga ensamhet under pandemi. Läs mer här.