Världsklass Uppsala delar ut ytterligare 1,2 miljoner till arrangemang

Fredsveckan 2023, Uppsala Night Run och Havet omkring oss är några av de projekt som beviljas stöd från Världsklass Uppsala. Nätverket Världsklass Uppsala består av ett 20-tal av Uppsalas ledande organisationer och företag som med gemensam kraft vill göra skillnad för de som lever och verkar i Uppsala och sätta platsen på kartan, nationellt som internationellt.

Hösten 2023 kommer Fredens Hus och Uppsala att stå värdar för en internationell konferens för fredsforskare och fredsaktivister. Tack vare stödet från Världsklass Uppsala kommer även hela staden genomsyras av lokala, nationella och internationella aktiviteter för fred under samma vecka.

– Det ger tillfälle att sprida kunskap om Uppsala ut i världen men även rikta fokus på den historia och kultur som staden har. Vi ser stödet från Världsklass Uppsala som en fantastisk möjlighet att skapa ett fördjupat engagemang hos företag, organisationer och allmänhet för fred, demokrati och allas lika värde, säger Jesper Magnusson, verksamhetschef Fredens hus.

Redan under sensommaren och hösten 2022 kommer stödet från Världsklass Uppsala att märkas: i augusti intar till exempel cykelloppet Tour of Uppsala stadens gator och under Kulturnatten kommer uppsalabor och besökare kunna se och uppleva verket “Havet omkring oss” av mediakonstnären Rita Jokiranta på Uppsala slotts fasad.

– I utvecklingen av Uppsala konstmuseum och uppbyggnaden av ett historiskt centrum på Uppsala slott, får vi nu möjlighet att erbjuda konst- och kulturarvsupplevelser på borggården. Genom samarbetet med Världsklass kan vi skala upp och slå på stort även utomhus, det känns spännande och mycket roligt! säger Helena Westin, avdelningschef, konst och kulturarv Uppsala kommun.

Följande evenemang och arrangörer beviljades stöd från Världsklass Uppsala under det senaste beslutsmötet i april:

För frågor eller mer information, kontakta gärna:

Malin Lejskog – projektledare, Destination Uppsala
Tel: 018 – 727 48 32, E-post: malin.lejskog@uppsala.se

Christer Svensson – ordförande, Världsklass Uppsala
Tel: 070-345 25 42, E-post: christer@csuab.se