Världsklass Uppsala ger en halv miljon kronor till Röda Korset och Uppsala Stadsmission

Nätverket Världsklass Uppsala består av ett tjugotal medlemmar från några av Uppsalas ledande organisationer och företag. Med gemensam kraft vill man göra skillnad för de som lever och verkar i Uppsala, och i över elva år har man fördelat nästan 40 miljoner kronor till snart 200 olika arrangemang. Nu utvidgar nätverket sitt arbete och ska utöver stöd till evenemang och konferenser också att ge bidrag till olika typer av samhällsnyttiga initiativ. Startskottet är en halv miljon kronor till hjälporganisationerna Röda Korset och Uppsala Stadsmission.

˗ Vårt nätverk består av medlemmar från några av Uppsalas viktigaste företag och organisationer, vi vet att vi tillsammans kan göra skillnad för de som bor och verkar här, eller vill göra det i framtiden. Genom ekonomiskt stöd till bra och tydliga arrangemang bidrar vi att stärka Uppsalas attraktionskraft och varumärke. Och efter ett noggrant strategiarbete har vi bestämt oss för att utvidga det ytterligare genom att också ge bidrag till initiativ och projekt som på olika sätt bidrar till samhällsnytta, säger Christer Svensson, ordförande för Världsklass Uppsala.

På det senaste beslutsmötet, i slutet på april så bestämde nätverket sig för att skänka 250 000 kr vardera till Röda Korset och Uppsala stadsmission. Syftet är att hjälpa organisationerna att fortsatt arbeta med de olika åtgärder de gör i samband med Coronapandemin (covid-19).

˗ Vi på Uppsala Stadsmission är oerhört glada och tacksamma för varje krona som gör att vi kan utöka våra insatser för människor i social och ekonomisk utsatthet, särskilt med anledning av pandemin. Vi ser i dessa tider en ökad efterfrågan på matkassar och många nya människor som vi inte haft kontakt med tidigare, som hör av sig, säger Margaretha S Paras, Direktor Uppsala Stadsmission. Bidraget från Världsklass Uppsala ger oss möjlighet att förstärka utdelningen av akuta matkassar och hemkörning till riskgrupper som prenumererar på matkassen och andra som inte kan ta sig till Matcentralen. En matkasse kan vara just det stöd som en familj i ekonomisk utsatt situation behöver för att känna en liten ljusning.

˗ Tillsammans kan vi förhindra och lindra ett mänskligt lidande och därför uppskattar Röda Korset stödet från Världsklass Uppsala till föreningar för att göra Uppsala en bättre plats att leva i, säger Gunhild Hansen, Samverkansansvarig Röda Korset i Uppsala.

Nätverkets verksamhet finansieras genom årliga medlemsavgifter som samlas i en gemensam pott, som sedan fördelas ut till arrangörer och initiativtagare som ansöker om stöd eller bidrag utifrån nogsamt satta kriterier och riktlinjer.

Tanken är att man längre fram också kommer att göra utlysningar med olika inriktning för att göra skillnad där det tydligt behövs. Närmast i tid handlar det om ca 500 000 kr som ska delas ut till ansökningar för initiativ kopplade till covid-19. 

I samband med beslutsmötet bestämde man även att ge stöd till fyra evenemang; Uppsala Innovation Day, Allt ljus på Uppsala, 10 Fötters 40 års jubileum och Tema mänskliga rättigheter (del av Uppsala Internationella Kortfilmfestival).

För mer information, kontakta gärna:
Malin Lejskog – projektledare, Destination Uppsala
Tel: 018 – 727 48 32, E-post: malin.lejskog@uppsala.se
Christer Svensson – Ordförande, Världsklass Uppsala