Världsklass Uppsala stödjer Uppsala Stadsmission och BandyKul

Vi är medlemmar i nätverket Världsklass Uppsala, som består av ett tjugotal av stadens ledande organisationer och företag som år 2009 gick samman i syfte att samarbeta och skapa något samhällsberikande. Med gemensam kraft vill vi göra konkret skillnad för oss som lever och verkar i Uppsala. Det gör vi främst genom att ge bidrag till olika samhällsnyttiga initiativ, stötta betydelsefulla evenemang och konferenser samt dela ut ekonomiska medel via utlysningar på olika teman. För mer information om Världsklass Uppsala besök www.världsklassuppsala.se.

Denna månad har vi genom vårt engagemang i Världsklass Uppsala valt att stödja följande initiativ:

BandyKul är en skridsko- och bandyskola som vänder sig till flickor och pojkar mellan 6 och 9 år. Bandybussar hämtar omkring 500 barn två gånger i veckan vid mer än 30 olika skolor och kör dem till direkt till isen. www.bandykul.se