Världsklass Uppsala beviljar ytterligare 850 000 kr till arrangemang

En internationell konferens med fokus på kost, fysisk aktivitet och hälsa, Uppsala Marathon, två SM, Fyris Comedy och Lyktvandringen är några av de arrangemang som nu beviljas stöd från Världsklass Uppsala. Nätverket Världsklass Uppsala vill sätta Uppsala på kartan, nationellt och internationellt, och drivs av ett 20-tal av Uppsalas ledande organisationer och företag.

The International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activitys årliga internationella möte är ett av de arrangemang som beviljas stöd. Den 14–17 juni samlas drygt 800 internationella och nationella deltagare i Uppsala under temat Equity and sustainability – eating and moving for the future.

– De beviljade medlen betyder väldigt mycket för oss och gör att fler, både internationellt och lokalt i Uppsala, kan ta del av konferensens viktiga frågor. Internationella forskare och andra aktörer kommer kunna streama och ta del av ny forskning inom kost, fysisk aktivitet och hälsa från hela världen. Lokalt kommer vi arrangera ”Professorer möter barn och ungdomar” – en streetbasketturnering som konkretiserar konferensens tema, berättar Marie Löf, Professor, Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet.

Ett annat arrangemang som beviljats stöd är Fyris Comedy – den Uppsalabaserade stand up-klubben som bjuder in uppsalabor och besökare till roligare torsdagskvällar på Reginateatern året ut.

– Vi märker att det finns ett extra stort sug efter humorarrangemang just nu, människor behöver verkligen få samlas och skratta tillsammans. Därför är vi är väldigt glada för stödet från Världsklass Uppsala, säger Anna Karlsson, Fyris Comedy Uppsala. Vi vill bygga en stand up-klubb som blir ett långsiktigt och givet inslag i Uppsalas kulturliv, med den här typen av stöd blir det arbetet både enklare och roligare.

Följande arrangemang beviljas stöd av Världsklass Uppsala i mars:

Under mer än tio års tid har vi haft glädjen att dela ut finansiellt stöd till arrangemang som sätter Uppsala på kartan. Närmare 50 miljoner kronor, fördelat på fler än 200 arrangemang. Arrangemang som ger eko både nationellt och ute i världen.