Beviljade bidrag för evenemang i Uppsala

Vi har möjliggjort många minnesvärda evenemang i Uppsala under de senaste tio åren. Världsklass Uppsala har stöttat mer än 200 evenemang med över 40 miljoner kronor – arrangemang och initiativ inom exempelvis vetenskap, sport och kultur. 

Sedan år 2020 beviljar vi även bidrag till samhällsnyttiga initiativ som gör skillnad, berikar och skapar ett mer öppet och tryggt samhälle.

Du ser ett urval av dessa nedan, klicka för att läsa mer om respektive evenemang och initiativ.