Beviljade stöd och bidrag

Vi har möjliggjort många minnesvärda evenemang i Uppsala under de senaste tio åren. Världsklass Uppsala har stöttat mer än 200 evenemang med över 40 miljoner kronor – arrangemang och initiativ inom exempelvis vetenskap, sport och kultur. Sedan början av 2020 beviljar vi även bidrag till samhällsnyttiga initiativ som gör skillnad, berikar och skapar ett mer öppet och tryggt samhälle. 

Du ser ett urval av de evenemang, konferenser och initiativ som vi har stöttat nedan.
Klicka på respektive exempel för att läsa mer.