Formulär

Ansökningsformulär - stöd

 • DD streck MM streck ÅÅÅÅ
 • DD streck MM streck ÅÅÅÅ
 • Ansökan om ekonomiskt stöd ska avse minst 50 000 kr och max 500 000 kr.
 • Beskriv vad som gör ditt arrangemang relevant och på vilket sätt det bidrar till punkt 1–2 under ”Bör-kraven”.
 • Definiera och beskriv den grupp av människor som du vill ska ta del av ditt arrangemang, dvs. den grupp som du riktar dig till.
 • Beskriv de aktiviteter som ska genomföras i samband med arrangemanget och motivera ditt upplägg och genomförande.
 • Beskriv vem eller vilka som ska planera, driva, genomföra och utvärdera arrangemanget samt roller och ansvar.
 • Beskriv om du ser risker eller utmaningar som gör att mål och syfte kan bli svårt eller omöjligt att uppnå samt vilka dessa är.
 • Beskriv de åtgärder du ska genomföra utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 1. Vad gör du för åtgärder som leder till att minska miljöavtryck (ex. att se över den totala miljöpåverkan och ha krav på leverantörer/partners att välja lösningar som belastar miljön så lite som möjligt)? 2. Vad gör du för åtgärder kopplat till social hållbarhet (goda arbetsförhållanden, jämställdhetsfaktorer, lika rättigheter, osv.)?
 • Beskriv hur arrangemanget ska:
  • - marknadsföras för att nå målgruppen
  • - format och kanalval
  • - kommuniceras till intresserade som inte har möjlighet att delta fysiskt under och/eller efter genomförande
  • - spridas till andra viktiga intressenter, t ex. beslutsfattare, opinionskapare eller viktiga aktörer inom näringsliv, idrott, kultur och offentlig sektor
  • - säkerställa att nätverket Världsklass Uppsala exponeras på plattformar och andra format samt i vilken utsträckning det sker
 • Beskriv hur du ska
  • - utvärdera arrangemanget efter genomförandet.
  • - följa upp det mediegenomslaget av arrangemanget i digital och tryckt media.
 • Hidden
  Bifoga följande dokument tillsammans med din ansökan:
  • - Tids- och aktivitetsplan.
  • - Ekonomisk översikt med totalbudget. De budgetdelar som avser stöd från Världsklass Uppsala ska vara noggrant och tydligt specificerade.
  Max filstorlek: 15 MB.
 • Hidden
  Max filstorlek: 100 MB.
 • Hidden
  Max filstorlek: 100 MB.
 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 15 MB, Max antal filer: 10.
   Bifoga följande dokument tillsammans med din ansökan:
   • - Tids- och aktivitetsplan.
   • - Ekonomisk översikt med totalbudget. De budgetdelar som avser stöd från Världsklass Uppsala ska vara noggrant och tydligt specificerade.
  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ

  Application form

  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • Max filstorlek: 100 MB.