Vårt hållbarhetsarbete

I Världsklass Uppsala är övertygade om att vi kan vara med och bidra till lösningar på de stora globala utmaningarna. Vi har därför inom vår verksamhet valt att arbeta fokuserat med några av de globala målen i Agenda 2030. Läs mer mer om vårt hållbarhetsarbete här.