Utlysning: covid-19

Med anledning av pandemin och den rådande utvecklingen har Världsklass Uppsala beslutat att öppna en utlysning för finansiering till lokala projekt eller initiativ som hjälper utsatta personer, företag och organisationer i Uppsala som drabbats av negativa effekter till följd av covid-19.

Inom utlysningen finansierar Världsklass Uppsala insatser med miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv. Dessa ska bidra till att dämpa utbredningen och effekterna av pandemin på lokal nivå. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället står inför. 

OBS! Vi tar löpande emot ansökningar om utlysningsmedel. Under vecka 25 – 33 behandlar vi dock inga ansökningar, besked kan lämnas tidigast från och med vecka 34. Läs mer.