Ansök om bidrag för samhällsnyttigt initiativ

Vill du förverkliga ett samhällsnyttigt initiativ som på ett tydligt vis bidrar till konkreta förbättringar i samhället och ett bättre Uppsala? Gör som Röda Korset och Uppsala Stadsmission – ansök om bidrag för ditt projekt av Världsklass Uppsala. Tillsammans gör vi skillnad.

Detta stöd får utgöra projektets grundfinansiering.

Kommande deadlines för ansökan

25 mars 2022
19 maj 2022
22 augusti 2022
24 oktober 2022

Om ansökan skickas in samma dag som deadline är så finns inget utrymme för justeringar eller kompletteringar i det fall något skulle avvika från exempelvis våra SKA-krav. För utrymme gällande detta behöver ansökan vara oss tillhanda minst två vardagar innan deadline.


BEDÖMNINGSKRITERIER

Finansiering för ett samhällsnyttigt initiativ kan beviljas av nätverket Världsklass Uppsala under förutsättningen att samtliga skall-krav uppfylls.

Skall-krav

Du som ansöker om bidrag ska:

Ditt initiativ måste respektera alla människors lika värde, sexuella läggning, etniska tillhörighet, hudfärg, politiska uppfattning, religiösa uppfattning och sociala ställning.

OBS!

Världsklass Uppsala beviljar inte bidrag till initiativ som innefattar produktion av produkter som ska säljas, hyras ut eller på något annat sätt generera vinst.

Vi beviljar heller inte bidrag till privatpersoner. Vi tar endast emot ansökningar för initiativ och projekt som på ett tydligt sätt bidrar till samhällsnytta och inte endast nytta för enskild person.


Bör-krav

Initiativet bör också:


Ansökningsformulär

Fyll i nedanstående ansökan till oss när du planerar initiativets genomförande. 

Kom ihåg att bifoga din budget till oss. Klicka för att ladda ner:

Världsklass Uppsala kommer vid behov att ta kreditupplysning på sökande. Observera! Bilagor utöver budget, tids- och aktivitetsplan kommer inte att ingå i bedömningsunderlaget.

Ansökningsformulär - Bidrag

 • DD streck MM streck ÅÅÅÅ
 • Ansökan om bidrag ska avse minst 200 000 kr.
 • Beskriv bakgrund, syfte, mål och förväntade effekter av ditt initiativ. Beskriv också hur initiativet bidrar till punkt 1–2 under ”Bör-kraven”.
 • Beskriv vad som gör ditt initiativ relevant och på vilket sätt det bidrar till samhällsnytta. Ange tydligt den primära nyttan. Beskriv också hur stor nytta det ska göra samt hur ska effekten mätas.
 • Definiera och beskriv den grupp av människor som ska gynnas av ditt initiativ, dvs. gruppen som du riktar dig till.
 • Beskriv de aktiviteter som ska genomföras i samband med ditt initiativ och motivera ditt upplägg och genomförande.
 • Beskriv vem eller vilka som ska planera, driva, genomföra och utvärdera initiativet samt roller och ansvar.
 • Beskriv om du ser risker eller utmaningar som gör att mål och syfte kan bli svårt eller omöjligt att uppnå samt vilka dessa är.
 • Beskriv de åtgärder du ska genomföra utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 1. Vad gör du för åtgärder som leder till att minska miljöavtryck (ex. att se över den totala miljöpåverkan och ha krav på leverantörer/partners att välja lösningar som belastar miljön så lite som möjligt)? 2. Vad gör du för åtgärder kopplat till social hållbarhet (goda arbetsförhållanden, jämställdhetsfaktorer, lika rättigheter, osv.)?
 • Beskriv hur initiativet ska:
  • 1. Spridas till målgruppen (format och kanalval)
  • 2. Spridas till intresserade som inte har möjlighet att delta fysiskt under och/eller efter.
  • 3. Spridas till andra viktiga intressenter, t ex. beslutsfattare, opinionsbildare eller viktiga aktörer inom näringsliv, idrott, kultur och offentlig sektor
  • 4. Säkerställa att nätverket Världsklass Uppsala exponeras på plattformar och andra format samt i vilken utsträckning det sker
 • Beskriv hur du ska
  • 1. utvärdera initiativet efter genomförandet.
  • 2. följa upp eventuellt mediegenomslag i digital och tryckt media.
 • Hidden
  Bifoga följande dokument tillsammans med din ansökan:
  • -Tids- och aktivitetsplan.
  • -Ekonomisk översikt med totalbudget. De budgetdelar som avser bidrag från Världsklass Uppsala ska vara noggrant och tydligt specificerade.
  Max filstorlek: 15 MB.
 • Hidden
  Max filstorlek: 15 MB.
 • Hidden
  Max filstorlek: 15 MB.
 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 15 MB, Max antal filer: 10.
   Bifoga följande dokument tillsammans med din ansökan:
   • - Tids- och aktivitetsplan.
   • - Ekonomisk översikt med totalbudget. De budgetdelar som avser stöd från Världsklass Uppsala ska vara noggrant och tydligt specificerade.

  Vill du skapa något bra? Tillsammans kan vi skapa något i världsklass.

  Tveka inte att ansöka om bidrag till ditt drömprojekt!