Sök ekonomiskt stöd för evenemang och konferenser

Vill du arrangera något i världsklass? Världsklass Uppsala anser att evenemang och konferenser stärker Uppsalas attraktionskraft. Därför ger vi ekonomiskt stöd till sådana typer av arrangemang. Allt ljus på Uppsala, O-ringen, Uppsala SciFest och Mama Rumba Festival är några exempel på uppskattade arrangemang som erhållit stöd från Världsklass Uppsala.

Ekonomiskt stöd från Världsklass Uppsala kan dock endast erhållas under vissa villkor. Stödet får exempelvis aldrig vara en del av den grundläggande finansieringen, utan är avsett för att bidra till att evenemanget kan marknadsföra sig och ta det extra klivet i kvalitet Det är ett krav att ansökan också innehåller en projektbudget där det tydligt framgår hur stödet från Världsklass Uppsala kommer att användas. Senast sex månader innan eventet ska arrangeras måste vi erhålla din ansökan.

Kommande deadlines för stöd

25 mars 2022
19 maj 2022
22 augusti 2022
24 oktober 2022

Om ansökan skickas in samma dag som deadline är så finns inget utrymme för justeringar eller kompletteringar i det fall något skulle avvika från exempelvis våra SKA-krav. För utrymme gällande detta behöver ansökan vara oss tillhanda minst två vardagar innan deadline.


BEDÖMNINGSKRITERIER

Ekonomiskt stöd för evenemang och konferenser, nedan kallat ” arrangemang”, beviljas av nätverket Världsklass Uppsala under förutsättningen att samtliga skall-krav uppfylls.

Skall-krav

Du som ansöker ska:


Bör-krav

Ditt arrangemang bör också:


Ansökningsformulär

Fyll i nedanstående ansökan till oss senast sex månader innan evenemangets genomförande. 

Kom ihåg att bifoga din projektbudget. Klicka för att ladda ner:

Världsklass Uppsala kommer vid behov att ta kreditupplysning på sökande.
Observera! Bilagor utöver budget, tids- och aktivitetsplan kommer inte att ingå i bedömningsunderlaget.

Ansökningsformulär - stöd

 • DD streck MM streck ÅÅÅÅ
 • Ansökan om ekonomiskt stöd ska avse minst 50 000 kr och max 500 000 kr.
 • Beskriv vad som gör ditt arrangemang relevant och på vilket sätt det bidrar till punkt 1–2 under ”Bör-kraven”.
 • Definiera och beskriv den grupp av människor som du vill ska ta del av ditt arrangemang, dvs. den grupp som du riktar dig till.
 • Beskriv de aktiviteter som ska genomföras i samband med arrangemanget och motivera ditt upplägg och genomförande.
 • Beskriv vem eller vilka som ska planera, driva, genomföra och utvärdera arrangemanget samt roller och ansvar.
 • Beskriv om du ser risker eller utmaningar som gör att mål och syfte kan bli svårt eller omöjligt att uppnå samt vilka dessa är.
 • Beskriv de åtgärder du ska genomföra utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 1. Vad gör du för åtgärder som leder till att minska miljöavtryck (ex. att se över den totala miljöpåverkan och ha krav på leverantörer/partners att välja lösningar som belastar miljön så lite som möjligt)? 2. Vad gör du för åtgärder kopplat till social hållbarhet (goda arbetsförhållanden, jämställdhetsfaktorer, lika rättigheter, osv.)?
 • Beskriv hur arrangemanget ska:
  • - marknadsföras för att nå målgruppen
  • - format och kanalval
  • - kommuniceras till intresserade som inte har möjlighet att delta fysiskt under och/eller efter genomförande
  • - spridas till andra viktiga intressenter, t ex. beslutsfattare, opinionskapare eller viktiga aktörer inom näringsliv, idrott, kultur och offentlig sektor
  • - säkerställa att nätverket Världsklass Uppsala exponeras på plattformar och andra format samt i vilken utsträckning det sker
 • Beskriv hur du ska
  • - utvärdera arrangemanget efter genomförandet.
  • - följa upp det mediegenomslaget av arrangemanget i digital och tryckt media.
 • Hidden
  Bifoga följande dokument tillsammans med din ansökan:
  • - Tids- och aktivitetsplan.
  • - Ekonomisk översikt med totalbudget. De budgetdelar som avser stöd från Världsklass Uppsala ska vara noggrant och tydligt specificerade.
  Max filstorlek: 15 MB.
 • Hidden
  Max filstorlek: 15 MB.
 • Hidden
  Max filstorlek: 15 MB.
 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 15 MB, Max antal filer: 10.
   Bifoga följande dokument tillsammans med din ansökan:
   • - Tids- och aktivitetsplan.
   • - Ekonomisk översikt med totalbudget. De budgetdelar som avser stöd från Världsklass Uppsala ska vara noggrant och tydligt specificerade.

  Vill du skapa något bra? Tillsammans kan vi skapa något i världsklass.

  Sök ekonomiskt stöd till ditt projekt!