Söka pengar till ditt projekt – så går det till

Är du intresserad av att söka stöd eller bidrag till ditt projekt? Det glädjer oss! Här hittar du all information du behöver om hur processen går till. Du kan ansöka om medel vid ett flertal angivna tillfällen på året, och gör det via ett digitalt formulär på vår webbplats.

Kommande deadlines för stöd och bidrag:

25 mars 2022
19 maj 2022
22 augusti 2022
24 oktober 2022

Avgör inledningsvis vilken kategori du vill göra din ansökan inom:
Evenemang och konferenser, som stärker Uppsalas attraktionskraft
Samhällsnyttiga initiativ, som på ett tydligt vis bidrar till konkreta förbättringar i samhället och ett bättre Uppsala
Utlysningar, medel för vissa teman, inom en viss tid och på särskilda grunder. Formuleras utifrån rådande förutsättningar och aktuella behov.

När vi fått in din ansökan utvärderas den i ett första skede av nätverkets projektledare utifrån ett satta antal kriterier som skiljer sig åt mellan de olika kategorierna. Krav på inriktning, hållbarhet, innehåll och kännedom utgör några av de generella bedömningskriterierna. För att beviljas stöd eller bidrag måste ett flertal av dessa kriterier uppfyllas.

Om ansökan skickas in samma dag som deadline är så finns inget utrymme för justeringar eller kompletteringar i det fall något skulle avvika från exempelvis våra SKA-krav. För utrymme gällande detta behöver ansökan vara oss tillhanda minst två vardagar innan deadline.


Så hanteras din ansökan

Din godkända ansökan bereds sedan som en möteshandling och skickas till utvalda representanter inom Världsklass Uppsala inför nätverkets gemensamma beslutsmöten. Beslutsmöten sker fem gånger per år där vi tillsammans bestämmer vilka sökanden som beviljats stöd eller bidrag samt vilka summor som kommer att betalas ut. 

Dagen efter beslutsmötet skickas ett skriftligt beslut till de arrangörer som har beviljats medel samt den summa som stödet eller bidraget avser. Ansökanden som inte beviljas medel får också ett skriftligt beslut om avslag. Beviljade bidrag till samhällsnyttiga initiativ betalas ut i samband med beslutet medan stöd till arrangemang betalas ut efter genomförandet. 

Ansökanden som beviljats medel ska efter genomförandet göra en skriftlig uppföljning utifrån ett frågeformulär som tydligt redovisar hur stöd eller bidrag har använts och fördelats för att skapa önskad effekt. Även underlag i form av kvitton och fakturor begärs in i samband med uppföljningen. Uppföljningar godkänns av projektledaren.Vill du skapa något bra? Tillsammans kan vi skapa något i världsklass.

Ansök om medel till ditt projekt redan idag!